Hvem er Lalini

Jeg er ikke alene
I Lalini har jeg tilknyttet et stort netværk af freelancere, herunder tekstforfattere, udviklere og webdesignere. Det er også derfor jeg veksler lidt mellem “os”, “vi” og “jeg” her på siderne – det håber jeg du bærer over med.

Jeg er også tilknyttet en række faglige netværk, og jeg er ikke for stor til at søge hjælp blandt kolleger, eller give opgaver videre hvis de håndteres bedre i andre sammenhænge.

Jeg har beskæftiget mig med struktureret projektledelse siden 1982, og har løbende tilpasset arbejdsformerne til den nye verden.